انتقال درون استانی سال تحصیلی 1398 - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل
 
 
 
به نام خدا
همکار گرامي

با ياري خداوند جهت تسريع و پاسخگويي شفاف به کليه فرهنگيان گرامي در امر خدمات نقل و انتقال در سطح کشور ،اداره آموزش و پرورش اقدام به ثبت در خواست ، پردازش و اعلام نتايج اينترنتي در اين خصوص نموده است و شما همکار محترم در صورت تمايل و نياز مي توانيد اقدام به ثبت در خواست خود در اين خصوص نماييد ، لذا بدين منظور لازم است که قبل از شروع به ثبت درخواست موارد زير را مد نظر داشته باشيد:

  1. براي ثبت درخواست انتقال يک کد ثبت نام در نظر گرفته شده است که می بایست از طريق اداره آموزش و پرورش منطقه محل خدمت خود نسبت به دریافت آن اقدام نماييد .
  2. لازم است کد اعلام شده را تا مرحله اعلام نتیجه نزد خود نگه دارید و از اعلام آن به دیگران به جهت سوء استفاده احتمالی در خصوص نقل و انتقال خودداری نمایید .
  3. از متقاضيان محترم تقاضا مي گردد از موکول نمودن ثبت نام به روزهاي پایانی جدا پرهيز نمايند.
  4. خواهشمنداست با کمال دقت نسبت به تکمیل فرم اقدام نموده و جهت تایید مدارک و پرونده به اداره آموزش و پرورش محل خدمتتان مراجعه فرمایید.