نقل و انتقال درون استانی سال تحصیلی 1398 - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 661
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
بسمه تعالی
به اطلاع همکاران محترم که در نقل وانتقالات سال تحصیلی 99-98 موفق به انتقال نشده اند، میرساند این اداره کل نهایت تلاش خود را درنقل وانتقال همکاران ورفاه حال آنان بکار گرفته است. وبا توجه به نیاز ومازاد مناطق ونواحی انتقال حداکثری را انجام داده است . لذا همکاران گرامی در صورت در خواست بررسی مجدد، از طریق همین سامانه تا تاریخ 98/3/10 در خواست خود را ثبت نمایند واز مراجعه حضوری خودداری نمایند. مضافاً درخواست شما توسط کار گروه تخصصی این اداره کل بررسی ونتیجه از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.