نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

تعداد افراد روی خط : 2
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1755
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 

    با سلام واحترام وآرزوی موفقیت و توفیق بر تمامی همکاران محترم فرهنگی

به اطلاع می رساند نتایج نقل وانتقال داخل استان از طریق سامانه نقل وانتقال فرهنگیان قابل رویت همکاران عزیز می باشد. همکاران محترمی که موفق به انتقال نشده اند در صورت نیاز درخواست خود را از طریق  همین سامانه جهت بررسی مجدد تا پایان وقت اداری  روز چهارشنبه مورخ 03/06/95 ارائه نمایند . ضمناٌ پاسخ بررسی مجدد نیز از طریق سامانه اعلام خواهد شد.