نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

تعداد افراد روی خط : 2
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1092
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 

 

بسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترمی که در نقل وانتقالات سال تحصیلی 98-97  داخل استان موفق به انتقال نشده اند میرساند این اداره کل نهایت تلاش خود را در راستای رفاه حال همکاران، انتقال حداکثری را انجام داده است . لذا همکاران گرامی در صورت در خواست بررسی مجدد، از طریق همین سامانه تا تاریخ 97/5/27 در خواست خود را ثبت نمایند واز مراجعه حضوری خودداری نمایند. مضافاًدرخواست شما توسط کار گروه تخصصی این اداره کل بررسی ونتیجه از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد. 

                                                                                              باتشکر